Ελιές για Καλλωπιστική χρήση

Αγριελιές

Για τη δημιουργία μπορντούρων σε δρόμους κ.λπ. εκτός από τις νάνες ποικιλίες ελιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και απλά σπορόφυτα ελιάς (αγριελιές). Χαρακτηριστικό των δένδρων αυτών είναι τα πολύ μικρά φύλλα και τα πολύ κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Ενώ όμως όλα τα σπορόφυτα ελιάς μοιάζουν στην αρχή μεταξύ τους, στη συνέχεια παρουσιάζουν εξαιρετική ανομοιογένεια και παραλλακτικότητα όσο αφορά την ανάπτυξη και τα άλλα τους χαρακτηριστικά.

Για το λόγω αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντί για αγριελιές, φυτά ελιάς «Κορωνέϊκης» από ιστοκαλλιέργεια, τα οποία ενώ μοιάζουν σε όλα τους με τις αγριελιές, πλεονεκτούν γιατί παρουσιάζουν πλήρη ομοιομορφία μεταξύ τους, χαρακτηριστικό που δεν έχουν τα κοινά σπορόφυτα.

Το φυτώριό μας είναι, μέχρι στιγμής, το μοναδικό στην Ελλάδα που παράγει δενδρύλλια ελιάς από ιστοκαλλιέργεια.