Ελιές για Καλλωπιστική χρήση

Ελιές Άκαρπες

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της ελιάς ως καλλωπιστικό δένδρο στην κηποτεχνία είναι η καρποφορία της. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ειδικές ποικιλίες ελιάς οι οποίες καρποφορούν ελάχιστα ή δεν καρποφορούν καθόλου. Οι ποικιλίες αυτές είναι κατάλληλες για χρήσεις σε θέσεις όπου οι καρποί είναι ανεπιθύμητοι όπως είναι για παράδειγμα οι δρόμοι, οι πισίνες κ.λπ.

Στη συλλογή μας διαθέτουμε μία σειρά από ολιγόκαρπες και προπαντός άκαρπες ποικιλίες ελιάς και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να τις διαθέσουμε στην αγορά.