Ελιές για παραγωγή

Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες Ελιάς (Υ.Γ.Κ.Ε.)

Η ιδέα των υπέρπυκνων γραμμικών καλλιεργειών ελιάς (Υ.Γ.Κ.Ε.) είναι Ιταλικής και όχι Ισπανικής προέλευσης και ανεξάρτητα με όσα κατά καιρούς υποστηρίζονται, βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

Το φυτώριό μας παρακολουθώντας έγκαιρα τις διεθνείς εξελίξεις έχει ξεκινήσει την πειραματική εγκατάσταση Υ.Γ.Κ.Ε. στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ εγκατέστησε τις πρώτες Υ.Γ.Κ.Ε. στη Νότια Ελλάδα, το 2004 και το 2005. Επίσης έχει φέρει από τα μέσα της δεκαετίας του 1995 και αξιολογεί στα διάφορα Ελληνικά μικροκλίματα, όλες εκείνες τις ποικιλίες που θεωρούνται σήμερα κατάλληλες για μία σύγχρονη εγκατάσταση Υ.Γ.Κ.Ε.


Ποικιλίες

Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση Υ.Γ.Κ.Ε. είναι αρκετές με σημαντικότερες τις ποικιλίες «Arbequina», «Κορωνέικη» και «Arbosana». Παρ` ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και άλλες ποικιλίες, αυτές χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές αποδόσεις σε λάδι.

Το φυτώριό μας παράγει και διαθέτει, χωρίς συμβόλαια ή άλλες υποχρεώσεις για τους παραγωγούς, όλες εκείνες τις ποικιλίες ελιάς που θεωρούνται σήμερα κατάλληλες για Υ.Γ.Κ.Ε., ενώ αξιολογεί και άλλες ποικιλίες, μερικές από τις οποίες είναι Ελληνικές.


Προδιαγραφές Δενδρυλλίων

Τα δενδρύλλια για τις Υ.Γ.Κ.Ε. παράγονται αποκλειστικά με τη μέθοδο των φυλλοφόρων μοσχευμάτων στην υδρονέφωση και διατίθενται σε γλαστράκια που κυμαίνονται από τα 0,5 λίτρα (7Χ7Χ8) έως και τα 2,5 λίτρα 12Χ12Χ20), με συνηθέστερα εκείνα των 0,8 λίτρων (9Χ9Χ9,5) και του 1,5 λίτρου (10Χ10Χ17). Δενδρύλλια από εμβολιασμό ή ιστοκαλλιέργεια θεωρούνται ακατάλληλα για Υ.Γ.Κ.Ε.

Τα υποστρώματα ανάπτυξης και για αυτά τα δενδρύλλια είναι τα ίδια με εκείνα των άλλων δενδρυλλίων ελιάς.


Συγκομιδή

Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες -

Μεταφόρτωση

Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες -

Κλάδεμα

Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες - Υπέρπυκνες γραμμικές καλλιέργειες -