Καλλωπιστικά Φυτά

Κυπαρίσσια

Το ορθόκλαδο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) είναι τυπικό δένδρο των παραμεσόγειων χωρών και της Ελλάδας. Παρά τις όποιες προκαταλήψεις το συνδέουν με δυσάρεστες καταστάσεις, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην κηποτεχνία αρκεί τα φυτά να αναπτύσσονται σε σχήμα κάθετο-στενό και να έχουν πυκνό φύλλωμα.

Για τους πιο πάνω λόγους τα κυπαρίσσια που δεν πληρούν με σιγουριά τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως είναι τα περισσότερα κυπαρίσσια από σπόρο, απορρίφθηκαν σταδιακά από την αγορά και αντικαταστάθηκαν από εμβολιασμένα, στο μεγαλύτερο μέρος τους εισαγόμενα.

Τα Φυτώρια Κωστελένος πρωτοπορώντας για τα Ελληνικά δεδομένα παράγουν και διαθέτουν την νέα Ελληνική ποικιλία κυπαρισσιού «VAGGY», η οποία αναπτύσσεται σε στενό κάθετο σχήμα και έχει πυκνό σκούρο πράσινο φύλλωμα.


Ιστορία, Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες

Η νέα Ελληνική ποικιλία κυπαρισσιού VAGGY "Cupressus sempervirens cv. VAGGY" είναι προϊόν έρευνας των Φυτωρίων Κωστελένος και το εμπορικό της όνομά έχει κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Εμπορείου. Η χρήση του ανωτέρω ονόματος από τρίτους χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση από τα φυτώρια "Κωστελένος" απαγορεύεται.

Το αρχικό φυτό εντοπίστηκε και επιλέχθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια στη Νότια Ελλάδα για το φυσικό πολύ ωραίο σχήμα του. Στη συνέχεια, αυτό το ένα αρχικό φυτό, πολλαπλασιάστικε και αξιολογήθηκε σε διάφορες περιοχές και συνθήκες της Ελλάδας με άριστα αποτελέσματα.

Βάσιμα λοιπόν υποστηρίζουμε ότι διαθέτουμε μία ποικιλία που δεν υστερεί σε τίποτα από αντίστοιχες του εξωτερικού, το αντίθετο μάλιστα θεωρούμε ότι είναι καλύτερη γιατί δίνει πολύ όμορφα δένδρα, με πολύ μειωμένες απαιτήσεις σε κλαδέματα, αλλά και γιατί είναι άριστα προσαρμοσμένη στις Ελληνικές συνθήκες.


Φυτωριακή Παραγωγή

Όλα τα κυπαρίσσια που παράγουμε στο φυτώριο μας πολλαπλασιάζονται με τη μέθοδο των μοσχευμάτων στην υδρονέφωση, δηλαδή δεν είναι εμβολιασμένα. Μετά τη ριζοβολία τους μεταφυτεύονται σε γλάστρες διαφόρων μεγεθών και αναπτύσσονται σε ύψη από 50 εκατοστά έως και 5 μέτρα.

Αντίθετα με όσα υποστηρίζουν πολλοί, τα κυπαρίσσια από μοσχεύματα δεν υστερούν σε τίποτα έναντι των εμβολιασμένων, το αντίθετο μάλιστα, είναι εύρωστα, αναπτύσσονται ομοιόμορφα και πιο οικονομικά στις τιμές τους. Βασικό στοιχείο στην επιλογή των κυπαρισσίων πρέπει να είναι η ποικιλία και όχι ο τρόπος πολλαπλασιασμού τους.