Καρποφόρα Δέντρα

Συκιές

Η συκιά μαζί με την ελιά είναι από τα πλέον γνωστά καρποφόρα δένδρα και μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη σχεδόν την Ελλάδα με εξαίρεση τις πολύ κρύες περιοχές. Στη συλλογή μας διαθέτουμε περισσότερες από 25 ποικιλίες συκιάς, οι οποίες προέρχονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, από την αντίστοιχη συλλογή ποικιλιών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στην Καλαμάτα.


Ελληνικές ποικιλίες συκιάς

 • Βασιλικά Μαύρα
 • Βασιλικά Μελισσί
 • Βασιλικά Λευκά
 • Ζαϊλάτα
 • Λιβανό
 • Σμυρνέϊκα
 • Κύμης
 • Καλαματιανά
 • Πολίτικα
 • Ανδρούσης Λευκά
 • Χειμωνιάτικα
 • Μαρκοπούλου

Ξένες ποικιλίες συκιάς

 • Mission
 • Gentile Bianco (δίφορα λευκά)
 • Dottato
 • Diuri (δίφορα μαύρα)


Βασιλικά Μαύρα

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Βασιλικά Μελισσί

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Ζαϊλάτα

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Χειμωνιάτικα

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Λιβανό

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Μαρκοπούλου

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Mission

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Gentile Bianco (δίφορα λευκά)

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά

Diuri (δίφορα μαύρα)

Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά Καρποφόρα Δέντρα - Συκιά


Καρποφόρα Δέντρα - Δενδρύλλια Καρποφόρα Δέντρα - Δενδρύλλια