Τιμές Φυτών Πικροδάφνης κατά Γλάστρα και Μέγεθος

- 2013 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθαρά Ύψη
Φυτών
Γλάστρες
10-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm
Α 0,35 - 040 Lit.
7x7x8-10 cm
0,40 € 0,50 € 0,60 €            
Β 0,70 Lit.
9x9x10 cm
0,45 €
Πολύκλωνο
0,55 €
0,60 €
0,65 €
0,70 €
0,75 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ 1,50 Lit.
10x10x17 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
0,75 €
0,80 €
1,00 €
1,25 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
1,80 €
1,80 €
 
 
 
 
 
 
 
Δ 2,50 Lit.
13x13x18 cm
12x12x20 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
 
 
2,00 €
2,25 €
2,25 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,25 €
 
 
 
 
 
 
Ε 3,50 Lit.
15x15x20 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
 
 
 
 
2,40 €
2,80 €
2,60 €
3,20 €
3,20 €
3,50 €
3,50 €
 
 
 
 
 
Στ 4,50 Lit.
Φ20xΗ20 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
 
 
 
 
 
3,25 €
3,50 €
3,70 €
3,70 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
6,00 €
 
 
 
Ζ 9,00 Lit.
Φ24xΗ24 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
 
 
 
 
 
 
 
 
6,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
 
12,00 €
 
Η 12,00 Lit.
Φ26xΗ26 cm
Μονόκλωνο
Πολύκλωνο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
 
15,00 €
 
Άριστο μέγεθος φυτών (Ύψος / Γλάστρα)
Οι αναφερόμενες τίμες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ποσότητες.

Οι αναφερόμενες τιμές των δενδρυλλίων είναι στο Φυτώριο μας και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.