Τιμές Κυπαρισσιού cv. "VAGGY ™" κατά Γλάστρα και Μέγεθος

- 2013 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθαρά Ύψη
Φυτών
Γλάστρες
25-40 cm
½ - ¾ έτους
40-60 cm
¾ - 1 έτους
60-80 cm
1 - 1½ έτους
80-100 cm
1½ - 2 ετών
100-125 cm
2 - 2½ ετών
125-150 cm
2½ - 3 ετών
150-175 cm
3 - 3½ ετών
175-200 cm
3½ - 4 ετών
200-250 cm
4 - 5 ετών
Α 0,80 Lit.
9x9x10 cm
(1,50 €)                
Β 2,00 Lit.
10x10x17 cm
2,00 € 2,30 € 2,50 €            
Γ 2,50 Lit.
12x12x20 cm
13x13x18 cm
  2,50 € 2,80 € 3,20 € 3,60 € 4,50 €      
Δ 3,50 Lit.
15x15x20 cm
  2,75 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 €      
Ε 4,50 Lit.
Φ20xΗ20 cm
    3,50 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 8,00 €    
Στ 9,50 Lit.
Φ24xΗ24 cm
        6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,50 € 15,00 €
Ζ 12,50 Lit.
Φ26xΗ26 cm
          10,00 € 12,50 € 15,00 € 20,00 €
Η 18,00 Lit.
Φ30xΗ30 cm
            15,00 € 20,00 € 23,00 €
Άριστο μέγεθος φυτών (Ύψος / Γλάστρα)
Οι αναφερόμενες τίμες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ποσότητες.

Οι αναφερόμενες τιμές των δενδρυλλίων είναι στο Φυτώριο μας και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.