Τιμές Δενδρυλλίων Συκιάς κατά Γλάστρα και Μέγεθος

- 2013 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθαρά Ύψη
Φυτών
Γλάστρες
25-40 cm
½ - ¾ έτους
40-60 cm
¾ - 1 έτους
60-80 cm
1 - 1½ έτους
80-100 cm
1½ - 2 ετών
100-125 cm
2 - 2½ ετών
125-150 cm
2½ - 3 ετών
150-175 cm
3 - 3½ ετών
175-200 cm
3½ - 4 ετών
200-250 cm
4 - 5 ετών
Α 0, 80 Lit.
9x9x10 cm
1,35 € 1,60 €              
Β 1,50 Lit.
10x10x17 cm
1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,25 €          
Γ 2,50 Lit.
12x12x20 cm
13x13x18 cm
  2,80 € 3,00 € 3,40 € 3,80 €        
Δ 3,50 Lit.
15x15x20 cm
  3,00 € 3,20 € 3,50 € 4,00 €        
Ε 4,50 Lit.
Φ20xΗ20 cm
  3,20 € 3,40 € 3,60 € 4,20 € 4,50 €      
Στ 9,50 Lit.
Φ24xΗ24 cm
        6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 €  
Ζ 12,50 Lit.
Φ26xΗ26 cm
                 
Η 18,00 Lit.
Φ30xΗ30 cm
                 
Άριστο μέγεθος φυτών (Ύψος / Γλάστρα)
Οι αναφερόμενες τίμες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ποσότητες.

Οι αναφερόμενες τιμές των δενδρυλλίων είναι στο Φυτώριο μας και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.