Άλλες Ποικιλίες Ελιάς

Α.Α. Κύριες ονομασίες ποικιλιών ελιάς Χαρακτηρικά Ποικιλιών Αναφορά στον κατάλογο Κωστελένος
1.BRISCOLAΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗΝΑΙ
2.GOLDEN BEAUTY™ (Kfe)ΧΡΥΣΟΦΥΛΛΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΟΧΙ
3.GREEN BEAUTY™ (Kfe)ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ)ΟΧΙ
4.WHITE PEAUTY™ (Kfe)ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ)ΟΧΙ
5.PETITE HELENE™ (Kfe)ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ)ΟΧΙ
6.ΚΥΝΙΣΚΑ - KINISKA™ (Kfe)ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ)ΟΧΙ
7.ΤΙΤΑΝΗ - TITANI™ (Kfe)ΒΡΩΣΙΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ)ΝΑΙ