Ελληνικές Μεσόκαρπες Ποικιλίες Ελιάς

Το βάρος των καρπών τους κυμαίνεται από 3,00 – 5,49 γραμμάρια και καλλιεργούνται τόσο για την παραγωγή ελαιόλαδου όσο και βρώσιμων ελιών.

Α.Α. Κύριες ονομασίες ποικιλιών ελιάς Συνώνυμα ποικιλιών ελιάς Αναφορά στον κατάλογο Κωστελένος Σελίδες στο βιβλίο μας "Στοιχεία ελαιοκομίας"
1.ΑΓΟΥΡΟΜΑΝΑΚΟΑΓΟΥΡΟΜΑΝΑΚΙ, ΑΓΟΥΡΟΜΑΝΑΚΟΛΙΑ, ΜΑΝΑΚΙ.ΝΑΙ208 - 209
2.ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΝΗΑΪΒΑΛΙΩΤΙΚΗ, ΦΡΑΓΓΟΛΙΑ.ΝΑΙ210 - 211
3.ΑΣΠΡΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΝΑΙ212 - 213
4.ΑΣΠΡΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣΑΣΠΡΟΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ214 - 215
5.ΒΑΛΑΝΟΛΙΑΒΑΛΑΝΑ, ΚΟΛΟΒΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ.ΝΑΙ216 - 217
6.ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΗΓΑΛΑΝΟ, ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙΝΗ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΟΛΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΛΙΑ.ΝΑΙ218 - 219
7.ΓΑΛΑΤΣΑΝΙΚΗΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΛΙΑ.ΝΑΙ220 - 221
8.ΓΚΟΥΜΕΣΜΑΥΡΟΛΙΑ.ΝΑΙ222 - 223
9.ΓΚΡΑΤΖΟΥΝΙΑΡΑΝΑΙ224 - 225
10.ΓΛΥΚΟΜΑΝΑΚΟΓΛΥΚΟΜΑΝΑΚΙ, ΓΛΥΚΟΜΑΝΑΚΟΛΙΑ, ΜΑΝΑΚΙ.ΝΑΙ226 - 227
11.ΔΑΦΝΟΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥΔΑΦΝΕΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ ΧΙΟΥ, ΣΙΦΝΕΪΚΗ, ΧΙΩΤΙΚΗ.ΝΑΙ228 - 229
12.ΘΑΣΙΤΙΚΗΘΑΣΟΥ, ΘΡΟΥΜΠΑ, ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ, ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ.ΝΑΙ230 - 231
13.ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑΑΜΠΑΔΙΩΤΙΚΗ, ΑΣΚΟΥΔΑ, ΚΟΠΡΟΛΙΑ, ΧΑΜΑΔΑ, ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ, ΧΟΥΡΜΑΔΟΛΙΑ.ΝΑΙ232 - 233
14.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΔΑΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ, ΠΡΩΙΜΗ.ΝΑΙ234 - 235
15.ΚΑΛΟΛΙΑΚΑΡΑΚΟΛΙΑΝΑΙ236 - 237
16.ΚΑΡΟΛΙΑ ΡΟΔΟΥΚΑΡΟΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ238 - 239
17.ΚΑΡΥΔΟΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ.ΝΑΙ240 - 241
18.ΚΑΡΥΔΟΛΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣΝΑΙ242 -243
19.ΚΛΩΝΑΡΕΣΚΛΩΝΑΡΕΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΝΤΟΠΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.ΝΑΙ244 - 245
20.ΚΟΘΡΕΪΚΗΓΛΥΚΟΜΑΝΑΚΟ, ΓΛΥΚΟΜΑΝΑΚΟΛΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ, ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΧΟΝΔΡΗ, ΜΑΝΑΚΙ, ΜΑΝΑΚΟΛΙΑ.ΝΑΙ246 - 247
21.ΚΟΛΥΡΕΪΚΗΝΑΙ248 - 249
22.ΛΑΔΟΛΙΑ ΛΕΣΒΟΥΝΑΙ250 - 251
23.ΛΕΥΚΟΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝΑΣΠΡΟΛΙΑ, ΠΕΤΡΟΛΙΑ.ΝΑΙ252 - 253
24.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣΜΑΚΡΗΛΙΑ, ΜΑΚΡΗΣ.ΝΑΙ254 - 255
25.ΜΑΥΡΟΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝΓΚΟΥΜΕΣ.ΝΑΙ256 - 257
26.ΜΕΓΑΡΩΝΒΟΒΩΔΙΤΙΚΗ, ΛΑΔΟΛΙΑ, ΜΕΓΑΡΕΙΤΙΚΗ, ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΙΚΗ.ΝΑΙ258 - 259
27.ΜΩΡΑΪΤΙΚΗΛΑΔΟΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ260 - 261
28.ΝΤΟΠΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΚΗ.ΝΑΙ262 - 263
29.ΝΤΟΠΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ, ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ, ΝΤΟΠΙΑ, ΠΕΤΡΙΩΤΙΚΗ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΚΙΚΗ.ΝΑΙ264 - 265
30.ΠΕΤΡΟΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝΕΛΑΙΩΝΑ, ΚΕΡΑΣΟΛΙΑ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΝΤΟΠΙΑ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.ΝΑΙ266 - 267
31.ΠΙΚΡΟΛΙΑΠΡΙΚΟΛΙΑ.ΝΑΙ268 - 269
32.ΠΙΤΣΑΔΕΪΚΗΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ270 - 271
33.ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΝΤΟΠΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.ΝΑΙ272 - 273
34.ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΝΗΣΙΩΤΙΚΗ, ΝΗΣΤΙΩΤΙΚΗ, ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, NISJOT, NISJOTI.ΝΑΙ274 - 275
35.ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ. ΟΧΙΟΧΙ