Ελληνικές Μικρόκαρπες Ποικιλίες Ελιάς

Το βάρος των καρπών τους είναι μικρό, μέχρι 2,99 γραμμάρια και καλλιεργούνται κυρίως για την παραγωγή ελαιόλαδου.

Α.Α. Κύριες ονομασίες ποικιλιών ελιάς Συνώνυμα ποικιλιών ελιάς Αναφορά στον κατάλογο Κωστελένος Σελίδες στο βιβλίο μας "Στοιχεία ελαιοκομίας"
1.ΑΡΙΚΟΜΠΗΛΑΔΟΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΗ ΑΡΙΚΟΜΠΗ.ΝΑΙ146 -147
2.ΑΣΠΡΟΛΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗΑΣΠΡΟΛΙΑ, ΛΕΥΚΟΚΑΡΠΟΣ, ΧΙΟΝΟΚΑΡΠΟΣ.ΝΑΙ148 - 149
3.ΘΙΑΚΗΑΝΩΗΣΑΝΑ, ΘΙΑΚΟ, ΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ150 -151
4.ΘΙΑΚΗ ΠΛΕΞΙΔΕΝΙΑΝΑΙ152 - 153
5.ΚΟΡΦΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΟΡΦΙΑΤΙΚΗ, ΝΤΟΠΙΑ.ΟΧΙ154 - 155
6.ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΒΑΤΣΙΚΗ, ΚΡΗΤΙΚΙΑ, ΛΑΔΟΛΙΑ, ΝΑΝΑΚΙ, ΣΤΑΦΥΛΟΛΙΑ, ΨΙΛΟΛΙΑΝΑΙ156 - 157
7.ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΙΑΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΡΑ, ΛΑΔΟΛΙΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΗ, ΝΤΟΠΙΑ, ΞΥΛΟΛΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΗ, ΠΑΤΡΙΝΙΑ.ΝΑΙ158 - 159
8.ΛΙΑΝΟΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΟΡΦΟΛΙΑ, ΛΑΔΟΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΛΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΝΑ.ΝΑΙ160 - 161
9.ΛΙΑΝΟΜΑΝΑΚΟ ΤΥΡΟΥΝΤΟΠΙΑ, ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ.ΝΑΙ162 - 163
10.ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΝΤΟΠΙΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, ΝΤΟΠΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΛΙΑ.ΝΑΙ164 - 165
11.ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ Η ΚΟΙΝΗΑΘΗΝΟΛΙΑ, ΑΣΠΡΟΛΙΑ, ΜΑΤΣΑ, ΜΑΣΤΟΛΙΑ, ΜΟΥΡΑΤΟΛΙΑ, ΤΣΟΥΝΑΤΗ.ΝΑΙ166 - 168
12.ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΗΜΑΡΤΣΟΛΙΑ, ΜΑΤΣΟΛΙΑ.ΝΑΙ168 - 169
13.ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ Ν.Κ. ΓΙΓΑΣΤΣΑΚΩΝΙΚΗ.ΝΑΙ170 - 171
14.ΜΑΤΟΛΙΑΝΤΑΜΟΥΡΕΪΚΗ, ΡΟΥΣΟΛΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΚΟΡΩΝΕΪΚΗ.ΝΑΙ172 - 173
15.ΜΑΥΡΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΝΑΙ174 - 175
16.ΜΑΥΡΟΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΕΘΩΝΙΑ, ΧΩΡΑΪΤΙΚΗ.ΝΑΙ176 - 177
17.ΜΟΘΩΝΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΜΕΘΩΝΙΑ.ΝΑΙ178 - 179
18.ΜΠΟΤΣΙΚΟΛΙΑΤΣΑΜΠΙΔΟΛΙΑ, ΤΣΑΜΠΟΛΙΑ.ΝΑΙ180 - 181
19.ΜΠΡΑΤΣΕΡΑ ΝΑΙ182 - 183
20.ΜΠΡΟΥΤΣΟΛΙΑΝΤΟΠΙΑ ΚΟΛΛΙΝΩΝ.ΝΑΙ184 - 185
21.ΝΤΟΠΙΑ ΑΤΣΙΧΟΛΟΥΝΕΜΟΥΤΙΑΝΑ, ΝΤΟΠΙΑ, ΝΤΟΠΙΑ ΝΕΜΟΥΤΑΣ.ΝΑΙ186 - 187
22.ΝΤΟΠΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΝΤΟΠΙΑ.ΝΑΙ188 - 189
23.ΝΤΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΝΤΟΠΙΑ.ΟΧΙ190 - 191
24.ΠΙΤΣΟΥΝΟΛΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΝΑΙ192 - 193
25.ΠΛΕΞΙΔΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣΝΑΙ194 - 195
26.ΡΑΧΑΤΗ Ι.Υ.Ε.Χ.ΝΑΙ196 - 198
27.ΡΩΜΕΪΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΝΑΙ198 - 199
28.ΣΜΕΡΤΟΛΙΑΑΜΜΟΛΙΑ, ΑΣΠΡΟΛΙΑ, ΜΟΥΡΑΤΟΛΙΑ, ΜΥΡΤΟΛΙΑ.ΝΑΙ200 - 201
29.ΤΡΑΓΟΛΙΑΑΝΩΗΣΑΝΑ, ΝΕΡΟΛΙΑ.ΝΑΙ202 - 203