ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ

Μεγέθη δενδρυλλίων ελιάς - Κωστελένος Φυτώρια
Α/Α Γλάστρες Φυτά / χβ - Φυτά / παλέτα Ύψη φυτών
1 0,4 - 0,5 lit 80 - 100 / χβ 20/30, 30/40, 40/50, 50/60
2 0,6 - 0,7 lit 40 - 45 χβ 30/40, 40/50, 50/60, 60/80
3 1,0 lit 650 - 750 / παλέτα 40/60, 60/80, 80/100, (100/125)
4 1,5 lit 500 - 650 / παλέτα 40/60, 60/80, 80/100, 100/125
5 2,5 lit 300 - 320 / παλέτα (60/80), 80/100, 100/125
6 3,5 lit 200 - 225 / παλέτα 80/100, 100/125, 125/150
7 4,5 lit 125 - 150 / παλέτα 80/100, 100/125, 125/150
8 9,5 lit 50 - 70 / παλέτα (100/125), 125/150, 150/175
9 12,5 lit 50 - 65 / παλέτα (100/125), 125/150, 150/175, 175/200

(---/---) = Μεγέθη μικρά ή πολύ μεγάλα για τον όγκο αυτής της γλάστρας.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σε κιβώτια

Σε παλέτες

OLEA Γ. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΦΥΤΩΡΙΑ