ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Ροδίες

Στο φυτώριό μας διαθέτουμε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων ποικιλιών ροδιάς. Οι σημαντικότερες ξένες ποικιλίες ροδιάς που διαθέτουμε είναι οι "Wonderful" και "Acco" και από τις ελληνικές η ποικιλία "Ερμιόνης" σε διάφορους κλώνους.

Συκίες

Στο φυτώριό μας διαθέτουμε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων ποικιλιών συκιάς με σημαντικότερες τις ελληνικές ποικιλίες Βασιλικά Μαύρα, Βασιλικά Μελισσί, Σμυρναίικα, Κύμης, και τις ξένες ποικιλίες Mission και Gentile Bianco.

Εκτός από τις πιo πάνω υπάρχουν και πολλές άλλες ποικιλίες συκιάς μονόφορες και δίφορες.

Γκουάβες

Η Γκουάβα Psidium guajava είναι υποτροπικό καρποφόρο δένδρο με ανθεκτικότητα στο ψύχος λίγο μικρότερη από αυτή της λεμονιάς. Σε συνθήκες ψύχους το χειμώνα ρίχνουν τα φύλλα τους, αλλά την άνοιξη και το καλοκαίρι ξαναβγάζουν φύλλα και καρπίζουν. Στο φυτώριο μας έχουμε δύο ποικιλίες γκαουάβας, μία κοκκινόσαρκη και μία κιτρινόσαρκη.

Φεϊζοες

Η Φεϊζόα Acca Sellowiana είναι υποτροπικό καρποφόρο δένδρο μικρής ανάπτυξης με καταγωγή από τη Βραζιλία. Ως δένδρο είναι ανθεκτική στο ψύχος όσο περίπου και το δένδρο της ελιάς. Έχει σκούρα πράσινα φύλλα, πανέμορφα άνθη και παράγει καρπούς πράσινους που ωριμάζουν στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι καρποί της είναι περισσότερο γνωστοί στους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, αλλά καλλιεργείται τόσο ως δένδρο όσο και ως καλλωπιστικό σε όλη σχεδόν την Ελλάδα όπου και φύεται η ελιά.

Στο φυτώριό μας παράγουμε καλλιεργούμενες ποικιλίες φεϊζόας όπως π.χ. η ποικιλία Apollo που τις πολλαπλασιάζουμε από μοσχεύματα.

Dragon Fruit

Μουσμουλιές

OLEA Γ. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΦΥΤΩΡΙΑ