ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ

Σχεδιάγραμμα παραγωγής δενδρυλίων ελιάς - Κωστελένος Φυτώρια

Εντομοστεγής κλωβοί

Για την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται η ύπαρξη ενός πολύ μικρού αριθμού φυτών από κάθε ποικιλία, καθαρού από εχθρούς και ασθένειες και απόλυτα προστατευμένου.

Τα φυτά αυτά φυλάσσονται σε ειδικούς εντομοστεγείς κλωβούς, δηλαδή θερμοκήπια καλυμμένα εσωτερικά με πολύ ψιλές σήτες - δίχτυα και προθαλάμους εισόδου με θετική πίεση.

Μητρικές Φυτείες

Οι μητρικές φυτείες προέρχονται από τα φυτά που βρίσκονται στους εντομοστεγείς κλωβούς και καλλιεργούνται σε γλάστρες, σε ελεγχόμενο περιβάλλον μακριά από άλλα μολυσμένα φυτά.

Από τα μητρικά φυτά συλλέγονται όλα τα μοσχεύματα προς ριζοβολία και τα εμβόλια προς εμβολιασμό.

Ριζωτήρια - Ριζοβολία ελιάς

Στον πολλαπλασιασμό των φυτών με φυλλοφόρα μοσχεύματα, οι χώροι ριζοβολίας - ριζωτήρια είναι από τις πλέον απαραίτητες και απαιτητικές εγκαταστάσεις, όπου λόγω των υψηλών πυκνοτήτων των φυτών, είναι πολύ εύκολο να χαθεί κάθε φυτοϋγειονομικός έλεγχος.

Οι χώροι ριζοβολίας - ριζωτήρια, δεν είναι όπως πολλοί πιστεύουν απλές θερμοκηπιακές κατασκευές με ένα σύστημα υδρονέφωσης, αλλά σύνθετες κατασκευές υψηλών προδιαγραφών, στους οποίους κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και με την επίδραση κατάλληλων ορμονών ριζοβολίας τα άριζα μοσχεύματα εκπτύσσουν επίκτητες ρίζες.

Ο χρόνος ριζοβολίας, ποικίλει ανάλογα το φυτικό είδος και την ποικιλία και σε γενικές γραμμές κυμαίνεται από 4 εβδομάδες έως 3 μήνες ή και περισσότερο.

Ανάπτυξη δενδρυλλίων ελιάς

Μετά τη ριζοβολία των μοσχευμάτων στα ριζωτήρια, τα έρριζα μοσχεύματα μεταφυτεύονται σε γλάστρες ή μικρά γλαστράκια για να αναπτυχθούν.

Η ανάπτυξη των μοσχευμάτων και των δενδρυλλίων ελιάς γίνεται σε γυάλινα θερμοκήπια, σε σκίαστρα και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, πάνω σε τσιμεντένιους πάγκους που εξασφαλίζουν άριστη αποστράγγιση και προστασία από εχθρούς και ασθένειες.

Τα υποστρώματα ανάπτυξης, ανάλογα με τον προορισμό των φυτών, μπορεί να αποτελούνται από μείγματα με χώμα ή μείγματα χωρίς χώμα (soil free) κατάλληλα για εξαγωγές και στις πιο απαιτητικές αγορές.

Η παραμονή και η ανάπτυξη των φυτών ελιάς στα φυτώριά μας διαρκεί από λίγους μήνες για φυτά 30/40 cm ύψος, έως και 5 χρόνια για τα μεγαλύτερα φυτά σε γλάστρες των 9½ - 12½ και 18,0 λίτρων.


Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο μας

Άριζο μόσχευμα ελιάς


Έρριζο μόσχευμα ελιάς


Ελιές σε γλαστράκια


Ελιές σε καρποφορία


Μεταφύτευση δενδυλλίων
σε γλαστράκια


Παραδόσεις δενδρυλλίων
σε όλη την Ελλάδα

OLEA Γ. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΦΥΤΩΡΙΑ